Co je to "rockering" ?

Uspořádání koleček

Rockering (lidově zvaný "banán") je nestandardní uspořádání koleček na bruslích tak, aby se dotýkala země vždy pouze dvě kolečka.


Toho může být dosaženo dvěma způsoby:

- brusle jsou vybaveny speciálním rámem s posunutými otvory pro krajní kolečka

- nebo běžnější varianta, kdy použijeme krajní kolečka s menším průměrem (obvykle o 4mm)

Popsanou úpravou docílíme značného zlepšení manévrovatelnosti během jízdy i na místě (především u rotací), malou nevýhodou je úbytek podélné stability, na který si ale zakrátko zvyknete.

Pokud se hodláte věnovat freestyle slalomu,

pak je "rockering" naprostá nutnost...